Zalety i wyzwania pracy hybrydowej

Okres pandemii skutecznie zweryfikował model pracy w wielu firmach. Niejednokrotnie okazywało się, że wiele zadań można wykonywać równie skutecznie bez konieczności bycia fizycznie w biurze. Nie zawsze jest jednak możliwe całkowite przejście na tryb zdalny. Wówczas może się sprawdzić praca hybrydowa. Sprawdź, jakie są jej zalety i wyzwania.

Zalety pracy hybrydowej

Praca hybrydowa niesie za sobą wiele korzyści dla firmy i zwykle jest doceniana przez pracowników. Jakie są jej najważniejsze zalety?

  • Wzrost wydajności – dzięki możliwości wyboru czasu i trybu pracy oraz miejsca jej wykonywania wydajność pracowników wzrasta. Potwierdzają to badania!
  • Satysfakcja – większa elastyczność znacząco wpływa również na zadowolenie pracowników. Możliwość zrezygnowania (przynajmniej częściowo) z męczących dojazdów do pracy u wielu osób skutkuje możliwością lepszej regeneracji i rozwijania pasji. Zapewnia to korzyści psychologiczne, które procentują również w pracy.
  • Niższe koszty – przejście na model hybrydowy pomaga też obniżyć koszty pracodawcy. Przy dobrej organizacji pozwala zmienić biuro na mniejsze i ograniczyć wydatki związane ze zużywanymi zasobami.
  • Większe możliwości zatrudnienia – zdalny lub hybrydowy model pracy zdecydowanie poszerza możliwości zatrudnienia i ułatwia znalezienie wartościowych członków zespołu. Dzięki niemu można zatrudniać osoby spoza miasta lub mające inne obowiązki (nauka, opieka nad dziećmi itp.).

Model hybrydowy może być więc bardzo korzyści. Sprawdź, co na jego temat sądzą eksperci: https://gamfi.com/blog/praca-hybrydowa-okiem-3-ekspertow/.

Wyzwania pracy hybrydowej

Model hybrydowy ma też pewne ograniczenia i generuje wyzwania. O czym warto pamiętać?

  • Ryzyko wypalenia zawodowego – mimo iż pozornie praca hybrydowa pozostawia pracownikom więcej wolnego czasu na odpoczynek, może też przerodzić się w pułapkę. Pracując w domu, łatwo zatrzeć granice pomiędzy czasem dla siebie a pracą, co stwarza zagrożenie wypalenia.
  • Większa zależność od technologii – praca zdalna zwykle bardzo silnie polega na technologiach. W przypadku jakiejkolwiek awarii komunikacja i realizacja obowiązków mogą być niemożliwe, co prowadzi do przestojów i strat.
  • Trudności w budowaniu zespołu – na odległość trudniej budować jedność i współpracę. Warto o tym pamiętać i wdrożyć odpowiednie procedury.

Praca hybrydowa prawdopodobnie stanie się nowym standardem w wielu firmach. Aby jednak była korzystna, nie można zapominać o jej ograniczeniach oraz o indywidualnych potrzebach pracowników.