Ulepszenia i remont w lokalu najemcy

Osoby wynajmujące mieszkanie mogą mieć potrzebę wprowadzenia pewnych zmian. Ponieważ nie są właścicielami, mają jednak w tym zakresie dość ograniczone uprawnienia. Co im wolno i jakie mają obowiązki? Wyjaśniamy, jak można realizować ulepszenia i remont w lokalu najemcy!

Ulepszenia i remont w lokalu najemcy – co jest dopuszczalne?

Zgodnie z zapisami ustawy o lokatorach, wszelkie poważniejsze ulepszenia i remont w lokalu najemcy są niedozwolone bez wcześniejszego porozumienia się z właścicielem mieszkania. Jeśli lokatorzy mają potrzebę jakichś modyfikacji, muszą najpierw uzyskać zgodę wynajmującego. Kiedy lokatorzy samowolnie wprowadzą zmiany w wynajmowanym mieszkaniu, po zakończeniu umowy właściciel ma prawo zażądać przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego.

W przypadku ulepszeń właściciel może sam zająć się tematem, np. wymieniając/dokupując wyposażenie lub powierzyć to zadanie najemcy. W obu wariantach konieczne jest jednak dokładne dookreślenie, co ma zostać wykonane/zakupione i najlepiej potwierdzone stosownym aneksem do umowy.

Sytuacja wygląda podobnie wtedy, gdy lokatorzy uznają, że konieczny jest remont. Może on zostać w całości przeprowadzony przez właściciela albo przez najemcę. W pierwszym przypadku wynajmujący sam kontroluje cały proces, np. dobierając wykończenie zgodnie ze swoim gustem. W drugim zaś jest zwolniony z konieczności szukania ekipy remontowej, nadzorowania prac itp.

Kto ponosi koszty ulepszeń i remontu w lokalu najemcy?

Koszty ulepszeń i remontu w lokalu najemcy może ponosić właściciel albo lokatorzy, w zależności od wcześniejszych ustaleń. Wtedy najrozsądniej jest przygotować aneks do umowy z wyszczególnieniem zakresu prac, opisem procesu wyboru materiałów oraz przede wszystkim sposobem rozliczenia kosztów. Jeżeli nie przygotuje się umowy, obowiązują zasady zapisane w ustawie. W praktyce wynajmujący często godzą się, by lokatorzy sami zajęli się ulepszeniami bądź remontem, a ich koszty albo odliczają od czynszu, albo uwzględniają przy rozliczaniu się z kaucji.

Co z naprawą bieżących usterek i awarii w lokalu najemcy?

Zgodnie z przepisami najemca ma obowiązek utrzymywać mieszkanie we właściwym stanie technicznym. Oznacza to, że jak najbardziej ma prawo wykonywać drobne naprawy i prace konserwacyjne m.in.: podłóg, wykładzin, ścian, stolarki okiennej, mebli, armatury czy przewodów odpływowych. Po zakończeniu umowy lokatorzy są zobowiązani także do odświeżenia mieszkania i naprawienia ewentualnych usterek. Jeśli tego nie zrobią, mogą utracić wpłaconą kaucję.

Do obowiązków wynajmującego należy z kolei dbanie o sprawność istniejących instalacji i urządzeń, dlatego wszystkie poważniejsze prace (np. wymiana podłóg, naprawa instalacji elektrycznej) automatycznie leżą po stronie właściciela. W razie potrzeby należy po prostu zgłosić sprawę i zaczekać na pomoc.

Szukasz mieszkania w Lublinie? Wybierz lokal w dobrym standardzie w ramach korzystnego, bezpiecznego wynajmu instytucjonalnego. Sprawdź ofertę PFR Lublin.