Rzeczoznawca majątkowy – wszystko, co musisz wiedzieć!

Od wyceny nieruchomości, której kupnem jesteśmy zainteresowani, zależy nie tylko wysokość finansowania, ale także jego warunki. Jeżeli wartość lokalu określonego w wycenie okaże się niższa niż kwota kredytu, o którą się ubiegamy, wniosek wówczas zostanie odrzucony, a my możemy mieć problem ze sfinalizowaniem transakcji. Oszacowanie wartości domu czy też mieszkania musi być przeprowadzone rzetelnie oraz z należytą dokładnością. Z pomocą przychodzi rzeczoznawca majątkowy. Kim jest taka osoba i kiedy skorzystać z jej usług?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Oficjalnie, jedyną uprawnioną osobą do sporządzania wycen mieszkań oraz lokali jest rzeczoznawca majątkowy. To właśnie on przygotowuje operat szacunkowy – dokument urzędowy o mocy prawnej. Co ważne, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. za szacowanie wartości nieruchomości bez uprawnień zawodowych w zakresie wyceny, grozi kara grzywny w wysokości do 50 tysięcy złotych. 

Rzeczoznawca jest więc urzędnikiem, który pozyskał odpowiednie uprawnienia zawodowe, nadane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Osoba, która zostaje rzeczoznawcą musi nie być karana, posiadać wykształcenie wyższe, ukończyć studia podyplomowe z wyceny nieruchomości, odbyć praktykę, przejść postępowanie kwalifikacyjne oraz zdać egzamin zawodowy. Po przejściu całej drogi, rzeczoznawca otrzymuje numer uprawnień oraz zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Co ważne, baza widnieje w Internecie. Wybierając osobę, która wyceni naszą nieruchomość, z łatwością możemy więc sprawdzić, czy nie jest ona oszustem. 

Kto powinien skorzystać z pomocy rzeczoznawcy majątkowego?

Wycena nieruchomości potrzebna jest najczęściej wtedy, kiedy staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego bądź też przy ubieganiu się za odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości. Jest ona również pomocna w sprawach sądowych. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że nie każdy rzeczoznawca majątkowy zajmuje się sprawami sądowymi. Takie rozwiązanie ma jednak wiele zalet. Rzeczoznawca majątkowy, który zajmuje się jedynie wyceną nieruchomości, skupia się na jednej dziedzinie prawa. Dzięki temu z należytą starannością może dokonać wyceny. Jest on na bieżąco ze wszystkimi nowymi przepisami oraz ustawami dotyczącymi wycen nieruchomości, dzięki czemu nic mu nie umknie. Doskonałym rzeczoznawcą majątkowym ze Śląska jest Pani Barbara Włodarczyk, która w swojej pracy charakteryzuje się starannością, rzetelnością oraz dokładnością. 

Pani Barbara bierze udział w licznych szkoleniach, które nieustannie podnoszą jej kwalifikacje oraz podwyższają jakość wykonywanych usług. Jako rzeczoznawca majątkowy zajmuje się sporządzaniem wyceny nieruchomości w postaci operatu szacunkowego oraz opinii o wartości. Sporządzane są one dla różnych celów. Najczęściej wymieniane to:

  • określenie ceny transakcyjnej sprzedaży,
  • wycena dla banku – zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy,
  • zmiany, sprzedaż, negocjacje,
  • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
  • darowizny.

Na czym polega wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości polega na stworzeniu operatu szacunkowego. Dokument ten dokładnie określa wartość danej nieruchomości. Operat szacunkowy tworzony jest nie tylko na potrzeby klientów indywidualnych, ale też przedsiębiorców.

Najkrócej ujmując, proces wyceny nieruchomości rozpoczyna się od zawarcia umowy pomiędzy rzeczoznawcą a zleceniodawcą. W umowie powinny znaleźć się wszystkie podstawowe informacje: cel wyceny, koszt jej sporządzenia oraz ostateczny termin jej przygotowania. Kolejnym etapem współpracy jest dokonanie przez rzeczoznawcę analizy cen nieruchomości, które są podobne do wycenianej. Pod wzgląd branych jest także wiele innych aspektów, które wpływają na finalną wartość wycenionej nieruchomości. Na tej podstawie wybierana jest metoda sporządzenia operatu. W pierwszej kolejności rzeczoznawca zajmuje się jego wstępną wersją, a dopiero mając kompletny obraz sytuacji, pracuje nad wersją ostateczną.

W zależności od rodzaju nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy dokonuje wyceny podejściem: dochodowym, porównawczym, mieszanym lub kosztowym.

Czy nieruchomość można wycenić samemu?

W pewnym zakresie każdy z nas może samodzielnie wycenić nieruchomość – stworzyć obraz cenowy na podstawie opinii bliskich osób czy ofert internetowych. Niestety, obraz ten jest z reguły mylny. Co więcej, nie ma on żadnej wartości dla banków, sądów czy urzędów. Bez profesjonalnej wiedzy trudno jest bowiem wycenić realną wartość nieruchomości. Sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy, w przeciwieństwie do samodzielnych działań, jest podstawą działania instytucji. Umożliwia on uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej oraz jest podstawą podczas ustalania ceny sprzedawanej nieruchomości.