Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie. Dzięki niemu można podróżować poza granice naszego państwa, w tym również do krajów nienależących do Unii Europejskiej. Paszport przysługuje każdej osobie, która jest obywatelem Polski. W wyjątkowych sytuacjach może on zostać odebrany – dzieje się to na wniosek sądu bądź prokuratury. Dokument zawiera takie dane, jak imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, zdjęcie przedstawiające wizerunek twarzy, numer PESEL, datę wydania i datę końca ważności paszportu, serię i numer dokumentu oraz podpis. Ostatni wymóg nie dotyczy dzieci do lat 13 oraz osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie są w stanie samodzielnie się podpisać. Sprawdź w naszym poradniku ile kosztuje wyrobienie paszportu.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Standardowa cena za wyrobienie paszportu dla osoby dorosłej to 140 zł. Opłata za wydanie paszportu dla dziecka zależy z kolei od jego wieku:
– 30 zł, gdy dziecko ma maksymalnie 5 lat
– 60 zł, gdy dziecko ma od 5 do 13 lat
– 140 zł, gdy dziecko ma od 13 do 17 lat

Ile kosztuje wyrobienie paszportu z Kartą Dużej Rodziny?

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na obniżenie opłaty za wydanie paszportu. Wydanie paszportu dla dziecka do 13. roku życia kosztuje w takim przypadku 15 zł, a w przypadku dzieci od 13 do 17 roku życia będzie to 35 zł.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu z legitymacją szkolną?

Wydanie paszportu dla dziecka posiadającego legitymację szkolną to wydatek rzędu 30 zł. Należy jednak pamiętać, że możliwość skorzystania z obniżonej opłaty dotyczy wyłącznie dzieci pomiędzy 5 a 13 rokiem życia, a po przekroczeniu górnej granicy wieku posiadanie legitymacji nie wpływa na to ile kosztuje wyrobienie paszportu.

Jak wyrobić paszport?

Każda osoba pragnąca wyjechać poza Unię Europejską musi posiadać ważny paszport. Jest to niezbędny element podróży, o który warto postarać się na długo przed wyjazdem. Wniosek o dokument może złożyć każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie. Należy zrobić to osobiście, aby urzędnik mógł pobrać odciski palców potrzebne do wydania paszportu. Wniosek można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Przed udaniem się do punktu skompletuj potrzebne dokumenty. Aby otrzymać paszport potrzebujesz wniosek o wydanie dokumentu, jedno aktualne kolorowe zdjęcie przedstawiające wizerunek twarzy, dowód zapłaty za paszport, dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający prawo do ulgi jeśli go posiadasz. Na nowy paszport będziesz musiał zaczekać ok. 30 dni od złożenia wniosku. Jeśli ten termin przekracza Twoje możliwości – możesz uzyskać paszport tymczasowy, który jest ważny tylko przez 12 miesięcy, ale dostaniesz go dużo szybciej.

Jak wyrobić paszport dla dziecka?

Podczas podróży do krajów spoza Unii Europejskich każdy człowiek musi mieć paszport, niezależnie od wieku. Oznacza to, że małe dzieci również są zobowiązanie do jego posiadania. Wniosek o wydanie dla nich dokumentu powinni złożyć rodzice lub opiekunowie prawni. Warto zaznaczyć, że oboje muszą być obecni przy tym etapie starania się o paszport. Ten wymóg nie dotyczy sytuacji, gdy jedno z rodziców lub opiekunów nie żyje lub w przypadku, gdzie ojciec dziecka jest nieznany. Ponadto istnieje możliwość uzyskania zgody drugiego rodzica lub opiekuna na piśmie i przedstawienie jej w urzędzie. Taki podpis musi być jednak potwierdzony przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego. Podczas składania wniosku o paszport dla dziecka ono również musi być obecne.

Jak długo jest ważny paszport?

Polski paszport przypomina książeczkę. W przypadku osób powyżej 13 roku życia jest ważny przez 10 lat, natomiast do osiągnięcia tego wieku ważność paszportu wynosi 5 lat. Dokument przestaje być ważny w kilku przypadkach. Przede wszystkim wtedy, gdy upłynie termin jego ważności. Ponadto, gdy ktoś zgłosi do urzędu zaginiony paszport lub gdy zmienisz swoje dane osobowe, takie jak nazwisko, imię czy płeć. W przypadku zgłoszenie zgonu danej osoby jej paszport automatycznie przestaje być ważny. W sytuacji unieważnienia dokumentu można wjechać do Polski, ale nie można z niej wyjechać do krajów niebędących w Unii Europejskiej.

Jak wymienić paszport?

Jeśli Twój paszport niedługo straci ważność to powinieneś złożyć wniosek o wydanie nowego. W przypadku zmiany danych osobowych obowiązuje podobna zasada. Pamiętaj, aby złożyć wniosek nie później niż 30 dni po zmianie danych jeśli mieszkasz w Polsce i nie później niż 90 dni jeśli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się za granicą. Czas na złożenie wniosku liczy się od dnia zmiany danych osobowych. W przypadku zawarcia małżeństwa i związanej z tym zmiany nazwiska czas liczony jest od dnia, w którym sporządzony został akt małżeństwa (w takim przypadku zapytaj także w punkcie paszportowym o to ile kosztuje wyrobienie paszportu, gdyż być może przysługiwać będzie Tobie zniżka). Natomiast w innych przypadkach dzień ten przypada wtedy, kiedy dostaniesz decyzję od urzędu w sprawie zmiany danych. Jeśli zgubiłeś swój dokument nie zwlekaj ze zgłoszeniem tego incydentu do dowolnego punktu paszportowego lub polskiego konsulatu.

Przydatne informacje dla podróżujących

Wiele przydatnych informacji dla podróżujących znajdziesz na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi już na etapie planowania zagranicznego wyjazdu.

Więcej aktualnych cenników

Zachęcamy do zapoznania się z innymi cennikami dostępnymi na naszej stronie. Jeżeli zgłodniałeś, z pewnością zainteresuje Cię aktualny cennik McDonald’s.