Ile kosztuje abonament RTV?

Abonament radiowo-telewizyjny nałożony jest na większość z nas. Zwykle kryterium konieczności jego płacenia jest posiadanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego. Jest on płacony po to, aby umożliwić funkcjonowania publicznych kanałów przekazu. Ile w tym roku zapłacimy za abonament RTV?

Ile kosztuje abonament RTV?

Cennik za abonament można znaleźć na stronie Poczty Polskiej. Miesięczny abonament za odbiornik telewizyjny oraz radiofoniczny wynosi 22,70 zł, natomiast miesięczny abonament za odbiornik radiofoniczny to koszt 7 zł. Rocznie jest więc to opłata na poziomie 272,4 zł w przypadku telewizora i radia lub 84 zł, gdy posiadamy wyłącznie radio.

Kwoty te jednak podlegają różnego rodzaju zniżkom. M.in. opłacenie abonamentu za cały rok do 25 stycznia, wiąże się z dziesięcioprocentowym upustem. Także opłacając comiesięczny abonament do 25 dnia każdego miesiąca rozliczeniowego, możemy liczyć na rabat. 

Czy można być zwolnionym z abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Abonamentu nie musi płacić każdy. Komu przysługuje zwolnienie z opłat i jak skorzystać ze wszystkich dostępnych zniżek? Zniżki zawsze obowiązują tych abonentów, którzy uiszczają opłaty z góry za dłuższe okresy.  Oprócz tego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może zwolnić z opłacania abonamentu osoby po 75 roku życia, kombatantów, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz inwalidów zakwalifikowanych do pierwszej grupy. Często też zwalniane są osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nie większej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak ubiegać się o zwolnienie z płacenia abonamentu RTV?

Osoby, które chcą ubiegać się o zwolnienie z opłacania abonamentu, muszą złożyć w urzędzie pocztowym oświadczenie oraz komplet dokumentów potwierdzających, że są uprawnione do zwolnienia. Następnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyda decyzję o  braku konieczności płacenia za posiadany odbiornik.

Czy można zostać ukaranym za uchylanie się od płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Niepłacenie abonamentu RTV wiąże się z otrzymaniem kary. Jeśli odbiornik nie został zarejestrowany, a podczas kontroli okaże się, że takowy w domu posiadamy, możemy otrzymać wezwanie do zapłaty. Kwota mandatu wynosi 681 zł, czyli 30-krotność miesięcznego abonamentu. Posiadając w domu zarejestrowany sprzęt, musimy się liczyć ze stałymi opłatami. Jeśli ich zaprzestaniemy, to możemy otrzymać wezwanie do zapłaty wszystkich zaległych składek wraz z należnymi odsetkami. Sprawa może zostać zgłoszona do komornika, jeśli nadal będziemy uchylać się od opłacania abonamentu.