Czy w 2023 nadchodzą zmiany dla podatników bezgotówkowych?

W nadchodzącym roku możemy spodziewać się kilku zmian w przepisach prawnych, a jedna z nich będzie dotyczyła podatników bezgotówkowych. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o VAT, która między innymi zakłada liberalizację warunków związanych z szybszym zwrotem VAT–u. Jakie zmiany czekają podatników bezgotówkowych od 1 stycznia 2023 roku?

Stała liberalizacja warunków zwrotu VAT 

Przepisy dotyczące szybkiego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych są stosunkowo nowe, bo obowiązują od 1 stycznia 2022 roku, a już czeka je nowelizacja. Powodem są postulaty podatników oraz analiza obecnie obowiązujących przepisów. Tak zwana ustawa SLIM VAT 3 przewiduje stałą oraz czasową liberalizację warunków szybkiego zwrotu VAT dot. płatności online. W przypadku stałej liberalizacji obniżony zostaje staż podatnika bezgotówkowego z dwunastu do sześciu miesięcy. Natomiast jeśli chodzi o miesięczny próg wartości obrotu bezgotówkowego, to został on obniżony do kwoty czterdziestu tysięcy złotych. Obecnie suma ta wynosi nie mniej niż pięćdziesiąt tysięcy złotych. 

Czasowa liberalizacja warunków zwrotu VAT 

Forma czasowej liberalizacji warunków szybkiego zwrotu VAT w 15 dni odnosi się do spełnienia obniżonych progów, które zostały wprowadzone przejściowo (okres dwóch lat) dla dwóch ekonomicznych warunków zwrotu. Podatnik bezgotówkowy może z niej skorzystać, jeśli:

– procentowy udział łącznej wartości sprzedaży przy wykorzystaniu kas online lub wirtualnych w danym okresie rozliczeniowym (przy uwzględnieniu podatku) był na poziomie nie niższym niż siedemdziesiąt procent;

– procentowy udział płatności otrzymanych przez podatnika, które zrealizowane zostały przy użyciu instrumentów płatniczych (płatności kartą, przelewy bankowe) w odniesieniu do łącznej wartości sprzedaży z uwzględnieniem podatku zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas fiskalnych online lub wirtualnych był nie niższy niż pięćdziesiąt pięć procent. 

Projekt ustawy z 4 sierpnia 2022 roku przewiduje zmiany dla podatników bezgotówkowych w kwestii szybkiego zwrotu VAT, które to przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.